Skip to content

Anunț

Compania ”CAROSAM SUD” SRL, o filială a companiei Heliomed (Franța), a ințiat proiectul „Construcţia şi punerea în funcțiune a Centralei Electrice Eoliene „Căușeni” cu puterea totală instalată de 60 MW”. Proiectul va contribui la implementarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a energiilor regenerabile adoptate de către Republica Moldova. Prin dezvoltarea proiectului CEE „Căuşeni” este propusă instalarea a 24 de turbine eoliene în extravilanul satului Opaci, r-nul Căușeni.

Proiectul CEE „Căușeni” va fi realizat în scopul:

  • producerii de energie electrică pe baza energiei cinetice a vântului, ca resursă naturală regenerabilă şi nepoluantă;
  • furnizării energiei electrice la consumatori prin racordarea CEE ”Căușeni„ la Sistemul Electric Naţional;
  • asigurării unei alternative la resursele de gaze naturale, cărbune şi petrol, prin valorificarea resurselor regenerabile.

La solicitarea companiei ”Carosam Sud” SRL,  ”Ecologie-Expert”SRL, a realizat documentația de evaluare a impactului asupra mediului (DEIM) la nivel național conform deciziei Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 01/01 – 2154 din 20 decembrie 2017 și în baza legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Prin realizarea DEIM-ului s-a efectuat evaluarea potenţialului impact asupra mediului de la activitatea planificată, precum şi s-a determinat măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea şi eliminarea, dacă este posibil, a impactului negativ asupra factorilor de mediu. La etapele dezvoltării DEIM publicul este implicat prin informarea, consultarea şi participarea activă a acestuia la luarea deciziilor de mediu

Drept urmare se prezintă spre consultare publică  documentația de evaluare a impactului asupra mediului care a fost depusă la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la data de 03 martie 2018.

Deasemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la primăria s. Opaci, r-nul Căușeni și la sediul  ”Carosam Sud” SRL .

Termenul de prezentare a comentariilor în scris este – 05 aprilie 2018.

Publicul interesat are posibilitatea de a participa la dezbaterile publice ce vor avea loc la Casa de Cultura din s. Opaci, r-nul Căușeni la data de 22 martie 2018, ora 10.00

Contacte ”CAROSAM SUD” SRL:

mun. Chișinău, str. Gr. Ureche, 69

tel/fax: 079523506

persoană de contact: Veaceslav Afanasiev

mob: 068612172

e-mail:veaceslav.afanasiev@gmail.com

Causeni_DEIM_Anexe_27.02.2018

Anunț

S.C. “Reciclare” S.R.L. planifică să fie construit pe teritoriului S.C. „Pietriș” S.A. un poligon/depozit pentru recepționarea, sortarea, reciclarea, reutilizarea, depozitarea și înhumarea deșeurilor inerte din construcții care se găsește în extravilanul din mun. Chișinău, s. Ghidighici.

În componenţa amplasării obiectului propus se prevede utilizarea infrastructurii de recepție existente și instalarea echipamentelor mobile noi de producere ale complexului de concasare-sortare, de depozitare, administrative. Pentru sortarea deșeurilor de construcție se va utiliza complexul de concasare-sortare mobil pentru a produce diferite fracţii, care apoi se va folosi la construcţia drumurilor, obiectelor industriale şi civile.

Conform deciziei Nr. 56 din 07.12.2015, emisă de Ministerul Mediului se prevede că această activitate să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Drept urmare S.C. “Reciclare” S.R.L. prezintă spre consultare publică  Documentația de Evaluare a Impactului Asupra Mediului care a fost depusă la Ministerul Mediului la data de 14 decembrie 2016 și publicată pe situl ministerului la adresa: http://mediu.gov.md/images/Anunturi/DEIM-%20REciklare.pdf

Documentația de Evaluare a Impactului Asupra Mediului include descrierea activității planificate, posibilele impacte asupra mediului și modalitățile de atenuare.

Pentru toți cei interesați, Documentația privind evaluarea impactului asupra mediului  poate fi solicitată integral de la consultant sau accesând direct pagina web:

DEIM-Reciclare

Deasemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la primăria s. Ghidighici și sediul Consultantului.

La data de 24 ianuarie 2017, la ora 11.00, în incinta primăriei Ghidighici este preconizată discutarea publică a  Documentația de Evaluare a Impactului Asupra Mediului. Invităm toate părțile interesate să participe la aceste discuții sau să vină cu comentarii în scris.

Termenul de prezentare a comentariilor este – 30 ianuarie 2017.

Contacte:

Str. Alba Iulia, nr.75, Bloc G,  Et.2, of.212, Or. Chişinău, MD-2071, Republica Moldova Tel/Fax: (+37322) 84 45 99

GSM: (+373-682) 30196

e-mail: office@ecoexpert.md

 

DEIM-Reciclare

S.C. “Reciclare” S.R.L. planifică să fie construit pe teritoriului S.C. „Pietriș” S.A. un poligon/depozit pentru recepționarea, sortarea, reciclarea, reutilizarea, depozitarea și înhumarea deșeurilor inerte din construcții care se găsește în extravilanul din mun. Chișinău, or. Vatra str. Feroviarilor, 10.
În componenţa amplasării obiectului propus se prevede utilizarea zonelor existente de depozitare, administrative și de producere ale complexului de concasare-sortare. Pentru sortarea deșeurilor de construcție se va utiliza complexul de concasare-sortare existent ce se folosește la moment pentru a produce piatră spartă din piatră de calcar de diferite fracţii, care apoi se foloseşte la construcţia drumurilor, obiectelor industriale şi civile.
Conform deciziei Nr. 56 din 07.12.2015, emisă de Ministerul Mediului se prevede că această activitate să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Drept urmare S.C. “Reciclare” S.R.L. prezintă spre informare programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului.
Programul dat include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului. Tot aici a fost prezentat structura documentației privind evaluarea impactului asupra mediului precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului, ținând cont de particularitățile activității planificate și dificultățile condițiilor naturale, sociale și de ordin tehnologic.
Pentru toți cei interesați, atât programul cât și cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pentru implimentarea proiectului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesând direct fisierele de mai jos. Deasemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la primăriile orașului Chișinău, or. Vatra dar și la primăria or. Ghidighici.
Termenul de prezentare a comentariilor este – 24 martie.

Consultant proiect:  “Ecologie-Expert” S.R.L.
Telefon: 022 745661
Mobil: 068230196
e-mail: office@ecoexpert.md

Pentru mai multe detalii vezi documentele atașate

Cerere_AP_Reciclare_final

program_cariera_Reciclare_23.02.2016

Snapshot_2014-01-15_120507
DETAILED DESIGN FOR THE DRINKING WATER SUPPLY AND SANITATION IN ȚOLICA AND BOBOCICA , CANTEMIR DISTRICT continue reading…

596px-Harta_de_localizare_Moldova_Hincesti
The feasibility study for Cărpineni provides alternatives for the development of ecological lighting system, main street lighting with autonomous pillars, the most feasible solution for the village include solar panels.

troleu
Design (1) Environmental Master Plan, (2) occupational health and safety plan, (3) mechanisms for complaints, (4) plan layoffs for projects financed by the EBRD and implelented by RTEC for the purchase of over 100 troileibus in capital.

IMG_0171
EcoExpert Ltd. design 30 km of water supply (centralized pipes) for 12 villages in Ungheni District, on command of Center regional Development Agency. During the project was build water treatment plant of river Prut with a capacity of 2400m3/ day continue reading…

Snapshot_2014-01-10_154203
The design include 18 km of sewerage, connected to the existing WWTP in Nisporeni Town.

lene
The Feasibility Study has identified and analyzed several options for the local water supply and sewerage, in Risipeni Community, Falesti District.

ciopi
The design included 7 km of sewerage and two pumping stations. continue reading…

DjVu Document
The design included 2.4 km of water supply network and the local water tower. continue reading…

onestistloniceni
The Feasibility Studies had the aim to identify, analyze and prioritize the local investments in infrastructure, including the environmental component.

engl
Detailed design for the Water Supply in Lucaseuca Village was developed by our company. continue reading…

Snapshot_2014-01-10_111109

EcoExpert Ltd. has worked out the detailed design for the WWTP and local sewerage network for Valcinet Village, Calarasi District. continue reading…

bard
The detailed design for the water supply was elaborated for 1.5 km, in Northern part of Bardar Village, Ialoveni District.

EcoExpert signed a contract with “ASCOM GRUP” S.A. to design the rehabilitation project for the internal networks for water supply and sewerage of IGOR VIERU High School of Fine Arts.

This project  provides the drawing up of the drawings and the elaboration of the cost estimate for the rehabilitation and reconstruction of the internal hot water and sewerage water supply networks provided by the “Igor VIERU” International High-School of Fine Arts.

DRUM

EcoExpert Ltd. was subcontracted by KOCKS Consult GmbH to conclude the Environmental Impact Assessment of 8 national roads rehabilitation project continue reading…

tigan
EcoExpert Ltd. has worked out the detailed design for the WWTP and local sewerage network for Tiganca Village, Cantemir District. A similar contract was signed with the Mayoralty of Valcinet Village, Calarasi District.

coste
In November 2010, EcoExpert Ltd. signed a contract with GTZ (German Technical Cooperation Office) for detailed design scheme for the reconstruction of local wastewater treatment plant in Duruitoarea Veche village, Costesti Community, Rascani District.

vorni

According to the Feasibility Study on the Sanitary Facility Development in Vorniceni Village was selected the optimal alternative of sewerage system and the detailed design was developed accordingly.

acum1

acum

The feasibility studies were concluded on demand of Crihana Veche and Manta Mayoralties in order to provide an alternative analysis of sewerage system development in these settlements, mainly oriented to constructed wetland schemes.

EcoExpert a dezvoltat proiectele de energie regenerabilă în cadrul contractelor cu primăriile din Slobozia și Ermoclia și a elaborat un studiu de fezabilitate care ulterior apermis dezvoltarea infrastructurii locale privind sursele regenerabile de energie. Proiectul a fost finanțate de instituțiile naționale donatoare.

nou
EcoExpert has developed the renewable energy projects within contracts with Slobozia and Ermoclia Mayoralties, and developed a feasibility study that subsequently, allowed developing the local infrastructure on renewable sources of energy. The project was financed by national donor institutions.
continue reading…

laborator vamal ultima varianta

ICS “Integrated Intelligent Solutions” Ltd. subcontracted EcoExpert Ltd. to conclude the Environmental Assessment Report for Chisinau Custom Office, which was modernized under a program between EU and Republic of Moldova. continue reading…

Schema reţelei în Pelinia

During the period of 4th of December 2009 – 28th of December 2009, EcoExpert prepared the project design for the detailed scheme of water supply (including the water tower) of Pelinia Village, Drochia District.

continue reading…

saci
Our experts have assessed the environmental impact of Geotube® Method of sludge dewatering of Chisinau Water Treatment Plant. This study was elaborated on demand of Chisinau Apa-Canal (Municipal Water Management Institution). continue reading…

Schema reţelei de apă

During the period November 2009 – January 2010, EcoExpert was contracted by  companionship Fruit Growing “TreiIazuri” from Peresecina.

Following this collaboration was developed conceptual design, detailed water supply plan of a region of fruit growing “Trei Iazuri” which is located in  Peresecina, Orhei district. ”

continue reading…

sătuc During the period March-May 2010 EcoExpert drafted the execution “water supply in village Sătuc” form Pelinei, Cahul. Project execution was a preliminary stage of a project financed by the Social Investment Fund Republic of Moldova, the beneficiaries of this project are the 111 inhabitants of the village in which: Men – 55 Women – 56

Snapshot_2013-10-02_154932

The water tower was designed for a capacity of 25 sqm. The tower will be supplied with water from the local deep well, and it will be placed in the southeast part of the settlement. continue reading…

Procesul de instalare

The project – Sanitary Facility Development in Chetrosu Village, Drochia District, was financed by CEI Special Fund for Climate and Environment Protection). The project was worked out on request of Chetrosu Mayoralty, Drochia District, in partnership with Ircon Co. from Czech Republic. Besides preparing the extension and development of the sewerage network, this project implied organizing different trainings and public hearing meetings, etc. Within the project, the following studies were done: Environmental Impact Assessment, Feasibility Study, Health Education Plan and Engineering Design. continue reading…

EuroPark scheme

Village Hall Tiganca, Cantemir district is the limited partner of the local draft Europark. This project was developed by the company EcoExpert within two weeks. At acltual to find a partner from Romania for participation in cross-border projects. Be accepted or environmental NGOs active in social infrastructure development and rural municipalities or small towns. continue reading…

On-site visit

Company Ecology-Expert ltd was nominated as of 6 August 2008 winner of the tender to develop the Feasibility Study ‘scheme water supply and wastewater disposal district Falesti localities. Study was limited partner Falesti district council. The purpose of this study was to establish a technical solution to achieve the priority works to improve water and sanitation infrastructure in 67 villages of the district Falesti. continue reading…

NGO Consultations

During April-August 2009 Executive Director EcoExpert, Rodion Bajureanu participated as an expert to study the local Environmental Impact Assessment on the three roads of international importance in Moldova.

The survey is conducted by the consortium of companies URS / Nathan USA.

Millennium Challenge Corporation (USA) is the sponsor of this study in the Compact program.

continue reading…

Water Problem

Company EcoExpert prepared conceptual design of water supply network of village Gornoe, Straseni custom mouth NGO Valley. The project was composed of all legal principles and provisions of snipe. Gornoe network was built about 1.5 kilometers long and was written in two months.

continue reading…

Study Cover

During April-July 2009 the company achieved EcoExpert Environmental Feasibility Study for the area Recea Straseni district.

Study aim was to determine the actual situation and potential environmental impact of anthropogenic activity in the city and determine the main social and environmental problems.The finding was providing workable solutions to be implemented by the community in the future.

continue reading…

Environmental Books

On the occasion of June 6, 2009 – World Environment Day EcoExpert company released 3 books. These books were launched in the project “Development of sewerage for the village Chetrosu social objects, Drochia district. The project was financed by the Fund for Climate of the Central European Initiative (CEI) and aims to promote increased awareness to the consuming public, and the importance of water protection, sustainable management of natural resources, development and implementation of PES and the prevention of environmental pollution with the development of the sewerage system for social objects of s. Chetrosu, R. Drochia.

continue reading…

Logo Earth Hour 2009

EcoExpert the cause with time of Planet 2009, at which all people are united and fight against global warming.

At 20.30 on March 28, 2009, towns and cities around the globe will hit the lights for one hour – Time Planet – and thus will send a powerful global message that it is possible to act against global warming. continue reading…

Visiting Chetrosu mayoralty

Between 1-30 septembrie 2010 EcoExpert developed Local Action Plan Environmental Chetrosu city, cr Drochia custom Chetrosu village hall.

Company experts visited the documentary field from which it was collected the necessary information, visited objects of importance to the environment and the possible impact.Subsequently determined the development strategy of local environmental action plans, priorities and means of implementation required. continue reading…

Visiting Beton-Lux

Between 24 March -7 April 2008, the company has developed EcoExpert Audit Study Environmental, Health and Security of Enterprise with Foreign Capital “Concrete-Lux” SRL.Society for Commercial Imcorp Industrial Minerals LLC (Romania). continue reading…