DjVu Document

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi a devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de apeduct şi construcţia unui Turn de apă de tip “Рожновсково” în s. Glinjeni, r-nul Făleşti.
Lungimea traseului de alimentare cu apă este de 2,4 km. Ţinînd seama de condiţiile naturale existente (terenul accidentat), schema alimentării cu apă este concepută ca reţea inelara cu ramificatii – zonale. Schema alimentării cu apă include două zone:
Turn proiectat – Pentru zona de Sud a localitaţii;
Turn existent – Pentru zona de Nord-Est a localitaţii;