EcoExpert este marca comercială a „Ecologie – Expert” S.R.L., companie inovaţională ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul consultanţei de mediu, proiectare şi prestarea serviciilor de mediu pentru toate persoanele fizice şi juridice ce menţin, gestionează şi planifică activităţile sale într-un mod durabil. Compania „ECOLOGIE-EXPERT” S.R.L., detine Licenţa nr. 030522 seria A MMII din 4 August 2008, valabilă până în 4 August 2018. Una din activităţile de bază a companiei evaluarea impactului şi riscurilor de mediu. În particular, compania se axează pe sectorul de business, administraţia locală şi centrală, băncile de investiţii şi organizaţiile internaţionale.Studiile şi analizele de mediu sunt o prioritate importantă pentru EcoExpert. Astfel investitorii din ţară şi de peste hotare pot beneficia de studii de mediu calitative, evalua riscurile şi impactul ecologic al activităţilor preconizate. Oficiul central este amplasat în oraşul Chişinău, Republica Moldova. Colaboratorii companiei sunt experţi în domeniul protecţiei mediului şi legislaţiei ecologice, specialişti cu experienţă progresivă de 10 ani. Misiunea: Prestarea consultanţei şi serviciilor ecologice pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei, pentru toate tipurile de activităţi cu asistenţa echipei de specialişti profesionişti în domeniu. Compania foloseşte în activitatea sa diligenţa şi profesionalismul. Cheia succesului:

  • Prestarea serviciilor calitative în timpul solicitat şi bugetul stabilit.
  • Dezvoltarea strategiei de lucru durabilă egală pentru toţi clienţii săi.
  • Implementarea şi susţinerea principiilor de control al calităţii şi politicilor de securitate.