Vizită la Beton-Lux

În perioada 24 martie -7 aprilie 2008, compania EcoExpert a elaborat Studiul de Audit de Mediu, Sănătate şi Securitate al Întreprinderii cu Capital Străin „Beton-Lux” SRL. în favoarea Societăţii Comerciale „Imcorp Industrial Minerals” S.R.L. (România).

Scopul auditului a constat în efectuarea studiului complex de determinare a situaţiei reale şi a impactului potenţial asupra mediului înconjurător, sănătăţii şi securităţii în cadrul companiei Beton-Lux. De asemenea, au fost evaluate standardele naţionale de sănătate şi securitate a muncii aplicate la întreprindere.