Vezi continutul

Arhiva

Categorie: Alimentare cu apă

Snapshot_2014-01-15_120507
ELABORAREA PROIECTULUI DE EXECUŢIE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE IN S. ȚOLICA ȘI BOBOCICA R. CANTEMIR continua sa citesti…

IMG_0171

EcoExpert SRL. a realizat în parteneriat cu Agenţia de dezvoltare Centru pentru elaborarea Proiectului de Execuţie pentru Magistrala de apeduct pentru 12 localităţi din Ungheni. În cadrul proiectului a fost constrută staţia de tratare a apei din Prut cu capacitatea de 2400m3/zi. continua sa citesti…

DjVu Document

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi a devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de apeduct şi construcţia unui Turn de apă de tip “Рожновсково” în s. Glinjeni, r-nul Făleşti. continua sa citesti…

rom

Elaborarea Proiectului de Execuţie “Proiectarea reţelei de apeduct in s. Lucăşeuca, com.Selişte r-ul Orhei ” a fost realizat de către compania Ecologie Expert. continua sa citesti…

bard

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie precum și a devizului de cheltuieli pentru construcţia reţelei de apeduct în zona de nord-est a sat. Bardar, r-nul Ialoveni continua sa citesti…

EcoExpert a semnat un contract cu ”ASCOM GRUP” S.A. pentru elaborarea Proiectului de Execuţie ”Reţele interioare de alimentare cu apă şi canalizare în Liceul Internat-Republican de Arte Plastice IGOR VIERU”.
Proiectul în cauză prevede elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitatea şi reconstrucţia reţelelor interioare de alimentare cu apă rece şi caldă şi canalizare prevăzute în Liceul Internat-Republican de Arte Plastice „Igor VIERU”.

This project  provides the drawing up of the drawings and the elaboration of the cost estimate for the rehabilitation and reconstruction of the internal hot water and sewerage water supply networks provided by the „Igor VIERU” International High-School of Fine Arts.

Schema reţelei în Pelinia

La începutul anului 2010 Departamentul Proiectare EcoExpert a finalizat proiectul care a prevăzut conectarea sondei arteziene cu turnul de apă tip „Рожновскoго”  şi reţeaua de distribuţie cu lungimea de 191 m. Proiectul apeductului pentru 300 locuinţe în satul Pelinia, Drochia a fost executat în conformitate cu tema de proiect cu acordul Primăriei Pelinia cu privire la planul cadastral.
continua sa citesti…

Schema reţelei de apă

Schema reţelei de apă

În perioada noiembrie 2009 – ianuarie 2010, compania EcoExpert a fost contractată de către Întovărăşirea Pomicolă „La trei iazuri” care face parte din primăria Peresecina.

continua sa citesti…

sătucÎn perioada lunilor martie – mai 2010 EcoExpert a elaborate proiectul de execuţie “Alimentarea cu apă a satului Sătuc” primăria Pelinei din raionul Cahul. Proiectul de execuţie a fost o etapă premergătoare a unui proiect de finanţare către Fondul de Investiţii Sociale din Republica Moldova, beneficiarii acestui proiect sunt cei 111 locuitori ai satului din care: Barbati – 55 Femei – 56

Snapshot_2013-10-02_154932

În comun cu administraţia locală din Puţintei, r. Orhei a fost întocmit proiectul de execuţie pentru turnul de apă cu capacitatea de 25 m3 . Aprovizionarea se face din sonda arteziana aflată în partea de sud a localităţii. Proiectul a fost aprobat conform procedurilor la organele de verificare a statului. continua sa citesti…

Vizită în teritoriu

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August 2008 pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de aprovizionare cu apă potabilă și evacuarea apelor reziduale a localităților raionului Fălești”. Comanditarul studiului a fost Consiliul raional Făleşti. Scopul acestui studiu a fost stabilirea unei soluţii tehnice în realizarea lucrărilor prioritare pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în 67 de localităţi ale raionului Făleşti. continua sa citesti…

Problema apei potabile

Compania EcoExpert a întocmit proiectul de execuţie a reţelei de apeduct al satului Gornoe, Străşeni la comanda ONG Gura Văii. Proiectul a fost compus din toate principiile legale şi prevederile SNIP. Reţeaua din intravilanul s. Gornoe a avut lungimea de circa 1,5km şi a fost întocmită în 2 luni. continua sa citesti…