Vezi continutul

Arhiva

Categorie: Proiecte de finanţare

e

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda Primăriei sat. Cărpineni, acesta prevede alternativele de dezvoltare a sistemului de iluminare ecologică în localitalitate, iluminarea străzilor principale ale localității cu stîlpi autonomi, cea mai fezabilă soluție este cea care include panourile solare. continua sa citesti…

lene

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda Primăriei comunei Risipeni ce prevede alternative de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare pentru localităţile Risipeni şi Bocşa.

onestistloniceni

Studiile de fezabilitate pentru Infrastuctura de Mediu în localităţile Solonceni, rn. Rezina şi Oneşti, rn. Străşeni urmăresc analizarea, identificarea şi prioritizarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea bună stării localităţilor în cauză, inclusiv îmbunătăţirea mediului ambiant. continua sa citesti…

acum1

acum

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda Primăriilor Manta şi Crihane Veche, Cahul şi prevede analiza alternativelor de dezvoltare a sistemului de canalizare pe baza schemelor zonelor umede construite în aceste localităţi.

nou

continua sa citesti…

Coperta studiului

În perioada aprilie – iulie 2009 Compania EcoExpert a realizat Studiul de Fezabilitate de Mediu pentru localitatea Recea, raionul Străşeni.

Scopul Studiului a constituit în determinarea situaţiei reale şi a impactului potenţial asupra mediului înconjurător a activității antropice în localitate şi determinarea principalelor probleme sociale şi de mediu. Rezultatul studiului a fost oferirea soluţiilor fezabile pentru a fi implementate de comunitate în viitor. continua sa citesti…

Vizită la Sarata Nouă

La comanda Unităţii de Implementare a Proiectelor Băncii Mondiale cu privire la alimentarea cu apă şi canalizare Compania EcoExpert a întocmit un şir de activităţi ca subcontractant al „Techno Consult” S.R.L. în cadrul studiului de fezabilitate pentru 67 de localităţi rurale. continua sa citesti…