Vezi continutul

Arhiva

Categorie: Reţele de canalizare

Snapshot_2014-01-15_120507
ELABORAREA PROIECTULUI DE EXECUŢIE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE IN S. ȚOLICA ȘI BOBOCICA R. CANTEMIR continua sa citesti…

Snapshot_2014-01-10_154203

La inițiativa primăriei Vărzăreşti,r-nul Nisporeni, EcoExpert SRL a elaborat reţelele locale de canalizare cu conectarea la staţia de epurare existentă din or. Nisporeni.

ciopi

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de canalizare şi construcţia a două staţii de pompare în s. Ciopleni, r-nul Criuleni”. continua sa citesti…

Snapshot_2014-01-10_111109

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de canalizare şi construcţia staţiei de epurare în s. Vălcineţ, r-nul Călăraşi continua sa citesti…

tig

Proiectul în cauză a prevazut elaborarea desenelor de execuţie, elaborarea devizului de cheltuieli pentru construcţia reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare pentru obiectele sociale din s. Ţiganca, r-nul Cantemir.

vorniceni

EcoExpert SRL a semnat un contract cu SEAM (Solidaritate Europeană pentru Apă din Moldova) pentru prestarea serviciilor de proiectare a reţelei de canalizare. Potrivit studiului de fezabilitate privind alternativele de dezvoltare a sistemului de canalizare din s. Vorniceni, r. Străşeni a fost selectată alternativa optimă a sistemului de canalizare şi s-au desfășurat etapele de proiectare .

În baza acordului comun dintre EcoExpert şi primăria satului Cuhneşti din Glodeni a fost elaborat un proiect de execuţie pentru reţeaua de canalizare cu o lungime de 400 de metri, pentru obiectele sociale, şcoala şi grădiniţa. Proiectul conţine şi proiectarea staţiei de epurare locală pentru aceste facilităţi şi desigur zona de protecţie sanitară, reţeaua de electricitate. De asemenea au fost elaborate capitolele Geologie şi protecţia mediului.

continua sa citesti…

Vizită în teritoriu

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August 2008 pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de aprovizionare cu apă potabilă și evacuarea apelor reziduale a localităților raionului Fălești”. Comanditarul studiului a fost Consiliul raional Făleşti. Scopul acestui studiu a fost stabilirea unei soluţii tehnice în realizarea lucrărilor prioritare pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în 67 de localităţi ale raionului Făleşti. continua sa citesti…