Vezi continutul

Arhiva

Categorie: Reţele de canalizare

Snapshot_2014-01-15_120507
ELABORAREA PROIECTULUI DE EXECUŢIE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE IN S. ȚOLICA ȘI BOBOCICA R. CANTEMIR continua sa citesti…

Snapshot_2014-01-10_154203

La inițiativa primăriei Vărzăreşti,r-nul Nisporeni, EcoExpert SRL a elaborat reţelele locale de canalizare cu conectarea la staţia de epurare existentă din or. Nisporeni.

ciopi

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de canalizare şi construcţia a două staţii de pompare în s. Ciopleni, r-nul Criuleni”. continua sa citesti…

Snapshot_2014-01-10_111109

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de canalizare şi construcţia staţiei de epurare în s. Vălcineţ, r-nul Călăraşi continua sa citesti…

tig

Proiectul în cauză a prevazut elaborarea desenelor de execuţie, elaborarea devizului de cheltuieli pentru construcţia reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare pentru obiectele sociale din s. Ţiganca, r-nul Cantemir.

vorniceni

Potrivit studiului de fezabilitate privind alternativele de dezvoltare a sistemului de canalizare din s. Vorniceni, r. Străşeni a fost selectată alternativa optimă a sistemului de canalizare , iar proiectul detaliat a fost elaborat în consecință.

EcoExpert a proiectat o rețea de canalizare de 400 m pentru institușiile sociale din localitate. Proiectul a inclus, de asemenea, proiectare stației de epurare a apelor uzate, a zonei de protecție sanitară și a rețelei de electricitate. De asemenea, s-au efectuat studii geologice și de mediu.

EcoExpert has designed a 400 m sewerage network for social institutions in the settlement. The project also included the design of wastewater treatment plant, sanitary protection area and electricity network. Also, there were conducted geological and environmental studies.

Vizită în teritoriu

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August 2008 pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de aprovizionare cu apă potabilă și evacuarea apelor reziduale a localităților raionului Fălești”. Comanditarul studiului a fost Consiliul raional Făleşti. Scopul acestui studiu a fost stabilirea unei soluţii tehnice în realizarea lucrărilor prioritare pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în 67 de localităţi ale raionului Făleşti. continua sa citesti…