Vezi continutul

Arhiva

Categorie: Staţie de epurare

Snapshot_2014-01-10_111109

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de canalizare şi construcţia staţiei de epurare în s. Vălcineţ, r-nul Călăraşi continua sa citesti…

tig

Proiectul în cauză a prevazut elaborarea desenelor de execuţie, elaborarea devizului de cheltuieli pentru construcţia reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare pentru obiectele sociale din s. Ţiganca, r-nul Cantemir.

costesti

EcoExpert SRL a semnat un contract cu GTZ (Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei), contractul prevedea elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru modernizarea şi construcţia staţiei de epurare din Duruitoarea Veche,  Costeşt,i r-nul Rişcani. A fost  prevăzută epurarea biologică ciclică cu capacitatea de 300 m3/zi în cadrul acestui proiect.

vorniceni

Potrivit studiului de fezabilitate privind alternativele de dezvoltare a sistemului de canalizare din s. Vorniceni, r. Străşeni a fost selectată alternativa optimă a sistemului de canalizare , iar proiectul detaliat a fost elaborat în consecință.

saci

Compania EcoExpert a elaborat Compartimentul Protecţia Mediului Înconjurător al proiectului „Deshidratarea Nămolului la Staţia de Epurare a mun. Chişinău cu utilizarea Metodei Geotube”. Proiectul a primit aviz pozitiv de la Expertiza Ecologică de Stat. Iniţiativa presupune deshidratare a nămolului din bazinele primare de la staţia de epurare a or. Chişinău prin metoda Geotube®. continua sa citesti…

Procesul de instalare

Pe data de 30 noiembrie 2009, în cadrul proiectului “Dezvoltarea reţelei de canalizare a obiectelor sociale în s. Chetrosu, Drochia” a fost începută instalarea staţiei de epurare a apelor.

La staţia de epurare au fost conectate obiectele sociale din sat Liceul, Grădiniţa, Primăria, Centrul Medical şi desigur Primăria. continua sa citesti…