Anunț

Compania ”CAROSAM SUD” SRL, o filială a companiei Heliomed (Franța), a ințiat proiectul „Construcţia şi punerea în funcțiune a Centralei Electrice Eoliene „Căușeni” cu puterea totală instalată de 60 MW”. Proiectul va contribui la implementarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a energiilor regenerabile adoptate de către Republica Moldova. Prin dezvoltarea proiectului CEE „Căuşeni” este propusă instalarea a 24 de turbine eoliene în extravilanul satului Opaci, r-nul Căușeni.

Proiectul CEE „Căușeni” va fi realizat în scopul:

  • producerii de energie electrică pe baza energiei cinetice a vântului, ca resursă naturală regenerabilă şi nepoluantă;
  • furnizării energiei electrice la consumatori prin racordarea CEE ”Căușeni„ la Sistemul Electric Naţional;
  • asigurării unei alternative la resursele de gaze naturale, cărbune şi petrol, prin valorificarea resurselor regenerabile.

La solicitarea companiei ”Carosam Sud” SRL,  ”Ecologie-Expert”SRL, a realizat documentația de evaluare a impactului asupra mediului (DEIM) la nivel național conform deciziei Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 01/01 – 2154 din 20 decembrie 2017 și în baza legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Prin realizarea DEIM-ului s-a efectuat evaluarea potenţialului impact asupra mediului de la activitatea planificată, precum şi s-a determinat măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea şi eliminarea, dacă este posibil, a impactului negativ asupra factorilor de mediu. La etapele dezvoltării DEIM publicul este implicat prin informarea, consultarea şi participarea activă a acestuia la luarea deciziilor de mediu

Drept urmare se prezintă spre consultare publică  documentația de evaluare a impactului asupra mediului care a fost depusă la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la data de 03 martie 2018.

Deasemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la primăria s. Opaci, r-nul Căușeni și la sediul  ”Carosam Sud” SRL .

Termenul de prezentare a comentariilor în scris este – 05 aprilie 2018.

Publicul interesat are posibilitatea de a participa la dezbaterile publice ce vor avea loc la Casa de Cultura din s. Opaci, r-nul Căușeni la data de 22 martie 2018, ora 10.00

Contacte ”CAROSAM SUD” SRL:

mun. Chișinău, str. Gr. Ureche, 69

tel/fax: 079523506

persoană de contact: Veaceslav Afanasiev

mob: 068612172

e-mail:veaceslav.afanasiev@gmail.com

Causeni_DEIM_Anexe_27.02.2018