Anunț

S.C. “Reciclare” S.R.L. planifică să fie construit pe teritoriului S.C. „Pietriș” S.A. un poligon/depozit pentru recepționarea, sortarea, reciclarea, reutilizarea, depozitarea și înhumarea deșeurilor inerte din construcții care se găsește în extravilanul din mun. Chișinău, s. Ghidighici.

În componenţa amplasării obiectului propus se prevede utilizarea infrastructurii de recepție existente și instalarea echipamentelor mobile noi de producere ale complexului de concasare-sortare, de depozitare, administrative. Pentru sortarea deșeurilor de construcție se va utiliza complexul de concasare-sortare mobil pentru a produce diferite fracţii, care apoi se va folosi la construcţia drumurilor, obiectelor industriale şi civile.

Conform deciziei Nr. 56 din 07.12.2015, emisă de Ministerul Mediului se prevede că această activitate să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Drept urmare S.C. “Reciclare” S.R.L. prezintă spre consultare publică  Documentația de Evaluare a Impactului Asupra Mediului care a fost depusă la Ministerul Mediului la data de 14 decembrie 2016 și publicată pe situl ministerului la adresa: http://mediu.gov.md/images/Anunturi/DEIM-%20REciklare.pdf

Documentația de Evaluare a Impactului Asupra Mediului include descrierea activității planificate, posibilele impacte asupra mediului și modalitățile de atenuare.

Pentru toți cei interesați, Documentația privind evaluarea impactului asupra mediului  poate fi solicitată integral de la consultant sau accesând direct pagina web:

DEIM-Reciclare

Deasemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la primăria s. Ghidighici și sediul Consultantului.

La data de 24 ianuarie 2017, la ora 11.00, în incinta primăriei Ghidighici este preconizată discutarea publică a  Documentația de Evaluare a Impactului Asupra Mediului. Invităm toate părțile interesate să participe la aceste discuții sau să vină cu comentarii în scris.

Termenul de prezentare a comentariilor este – 30 ianuarie 2017.

Contacte:

Str. Alba Iulia, nr.75, Bloc G,  Et.2, of.212, Or. Chişinău, MD-2071, Republica Moldova Tel/Fax: (+37322) 84 45 99

GSM: (+373-682) 30196

e-mail: office@ecoexpert.md

 

DEIM-Reciclare