S.C. “Reciclare” S.R.L. planifică să fie construit pe teritoriului S.C. „Pietriș” S.A. un poligon/depozit pentru recepționarea, sortarea, reciclarea, reutilizarea, depozitarea și înhumarea deșeurilor inerte din construcții care se găsește în extravilanul din mun. Chișinău, or. Vatra str. Feroviarilor, 10.
În componenţa amplasării obiectului propus se prevede utilizarea zonelor existente de depozitare, administrative și de producere ale complexului de concasare-sortare. Pentru sortarea deșeurilor de construcție se va utiliza complexul de concasare-sortare existent ce se folosește la moment pentru a produce piatră spartă din piatră de calcar de diferite fracţii, care apoi se foloseşte la construcţia drumurilor, obiectelor industriale şi civile.
Conform deciziei Nr. 56 din 07.12.2015, emisă de Ministerul Mediului se prevede că această activitate să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Drept urmare S.C. “Reciclare” S.R.L. prezintă spre informare programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului.
Programul dat include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului. Tot aici a fost prezentat structura documentației privind evaluarea impactului asupra mediului precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului, ținând cont de particularitățile activității planificate și dificultățile condițiilor naturale, sociale și de ordin tehnologic.
Pentru toți cei interesați, atât programul cât și cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pentru implimentarea proiectului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesând direct fisierele de mai jos. Deasemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la primăriile orașului Chișinău, or. Vatra dar și la primăria or. Ghidighici.
Termenul de prezentare a comentariilor este – 24 martie.

Consultant proiect:  “Ecologie-Expert” S.R.L.
Telefon: 022 745661
Mobil: 068230196
e-mail: office@ecoexpert.md

Pentru mai multe detalii vezi documentele atașate

Cerere_AP_Reciclare_final

program_cariera_Reciclare_23.02.2016