Snapshot_2014-01-15_120507
ELABORAREA PROIECTULUI DE EXECUŢIE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE IN S. ȚOLICA ȘI BOBOCICA R. CANTEMIR
Proiectul în cauză prevede elaborarea desenelor de execuţie şi devizului de cheltuieli pentru construcţia turnului de apă, a stației de epurare, a reţelei de apeduct și canalizare în sat. Țolica și Bobocica, r-nul Cantemir”.