EcoExpert a semnat un contract cu ”ASCOM GRUP” S.A. pentru elaborarea Proiectului de Execuţie ”Reţele interioare de alimentare cu apă şi canalizare în Liceul Internat-Republican de Arte Plastice IGOR VIERU”.
Proiectul în cauză prevede elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitatea şi reconstrucţia reţelelor interioare de alimentare cu apă rece şi caldă şi canalizare prevăzute în Liceul Internat-Republican de Arte Plastice „Igor VIERU”.

This project  provides the drawing up of the drawings and the elaboration of the cost estimate for the rehabilitation and reconstruction of the internal hot water and sewerage water supply networks provided by the „Igor VIERU” International High-School of Fine Arts.