ciopi

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de canalizare şi construcţia a două staţii de pompare în s. Ciopleni, r-nul Criuleni”.
Lungimea traseului de canalizare este de 7 km.