tig

Proiectul în cauză a prevazut elaborarea desenelor de execuţie, elaborarea devizului de cheltuieli pentru construcţia reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare pentru obiectele sociale din s. Ţiganca, r-nul Cantemir.