Consultări în Colibaşi

La începutul anului 2008 experţii companiei au elaborat studiul privind „Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător a proiectului de alimentare cu apă şi canalizare a 67 de localităţi rurale din Republica Moldova”.

Din fiecare raion al ţării au fost selectate câte 2-3 localităţi participante în cadrul proiectului.

A fost întocmit Planul de Management de Mediu al proiectului de alimentare cu apă a 67 de sate, care vor sta la baza proiectului şi vor argumenta din punct de vedere a protecţiei mediului activităţile preconizate.

La fel ca în studiul anterior, au fost organizate vizite de studiu în teren, de documentare, consultării cu publicul şi instituţiile abilitate referitor la impactul de mediu al proiectului. La finele proiectului au fost organizate consultări cu populaţia acestor oraşe.