EcoExpert a proiectat o rețea de canalizare de 400 m pentru institușiile sociale din localitate. Proiectul a inclus, de asemenea, proiectare stației de epurare a apelor uzate, a zonei de protecție sanitară și a rețelei de electricitate. De asemenea, s-au efectuat studii geologice și de mediu.

EcoExpert has designed a 400 m sewerage network for social institutions in the settlement. The project also included the design of wastewater treatment plant, sanitary protection area and electricity network. Also, there were conducted geological and environmental studies.