EcoExpert a dezvoltat proiectele de energie regenerabilă în cadrul contractelor cu primăriile din Slobozia și Ermoclia și a elaborat un studiu de fezabilitate care ulterior apermis dezvoltarea infrastructurii locale privind sursele regenerabile de energie. Proiectul a fost finanțate de instituțiile naționale donatoare.

nou
EcoExpert has developed the renewable energy projects within contracts with Slobozia and Ermoclia Mayoralties, and developed a feasibility study that subsequently, allowed developing the local infrastructure on renewable sources of energy. The project was financed by national donor institutions.