Schema EuroPark

Primăria satului Țiganca, raionul Cantemir este comanditarul proiectului de EuroPark din localitate. Acest proiect a fost elaborat de către compania EcoExpert în termen de 2 săptămâni. La momentul acltual se caută un partener din România pentru participare la proiectele transfrontaliere. Sunt acceptate atât ONG-urile de mediu sau sociale ce activează în domeniul dezvoltării infrastructurii cât şi primăriile săteşti sau a oraşelor mici.

Proiectul EuroPark prevede amenajarea unui spațiu verde, cu o suparafață de 2,46 ha, în vederea îmbunătăţirii calităţii factorilor mediului şi calitaţii vieţii locuitorilor. Amenajarea spaţiilor verzi va consta în plantare de arbuşti autohtoni, amenajarea rondurilor de flori, plantare gard viu, realizarea unor alei pietonale şi amenajarea terenurilor: de joacă pentru copii, de odihnă pentru maturii şi tineri, crearea muzeului în aer liber, băncuţe, coşuri de gunoi, toalete ecologice, iluminat cu surse alternative, instalaţii de irigare.

Implementarea proiectului EuroPark necesită resurse financiare care vor fi atrase prin elaborarea unei cereri de finaţare.

Main design

Scheme 8

R. Bajureanu,
Director Executiv EcoExpert