onestistloniceni

Studiile de fezabilitate pentru Infrastuctura de Mediu în localităţile Solonceni, rn. Rezina şi Oneşti, rn. Străşeni urmăresc analizarea, identificarea şi prioritizarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea bună stării localităţilor în cauză, inclusiv îmbunătăţirea mediului ambiant.
Cele două localități au fost analizate pentru a determina soluțiile optime din punct de vedere ecologic pentru extinderea infrastructurii.