lene

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda Primăriei comunei Risipeni ce prevede alternative de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare pentru localităţile Risipeni şi Bocşa.