saci

Compania EcoExpert a elaborat Compartimentul Protecţia Mediului Înconjurător al proiectului „Deshidratarea Nămolului la Staţia de Epurare a mun. Chişinău cu utilizarea Metodei Geotube”. Proiectul a primit aviz pozitiv de la Expertiza Ecologică de Stat. Iniţiativa presupune deshidratare a nămolului din bazinele primare de la staţia de epurare a or. Chişinău prin metoda Geotube®.
geo