Schema reţelei în Pelinia

La începutul anului 2010 Departamentul Proiectare EcoExpert a finalizat proiectul care a prevăzut conectarea sondei arteziene cu turnul de apă tip „Рожновскoго”  şi reţeaua de distribuţie cu lungimea de 191 m. Proiectul apeductului pentru 300 locuinţe în satul Pelinia, Drochia a fost executat în conformitate cu tema de proiect cu acordul Primăriei Pelinia cu privire la planul cadastral.

Pentru protecţie este prevăzută o suprafaţă cu rază de 30 m. De la castel apa potabilă va fi distribuită gravitaţional locuitorilor localităţii. Sursa de alimentare cu apă pentru  cei 1200 locuitori va fi sonda arteziană  Nr. 09/45 proiectată de Î.S. „EHGeoM”  situată în partea de sud a satului Pelinia, la 1,25 km S-V de biserică, lângă bazinul de recepţie al r. Răut.

În localitate mai există un sistem de alimentare de apa centralizat construit în perioada anilor 1968-1985. Alimentarea cu apă a celor 5553 locuitori se face de la cele 5 sonde arteziene existente. Fiecare platformă a sondei arteziene este amenajată cu zona sanitară de 15m. Lungimea totală a reţelelor de distribuţie este de 13,03 km. Diametrul ţevilor este cuprins între 50-150mm. Tipul conductelor: ciment asbestic, oţel, polietilenă.

Ulterior administraţia locală a satului Pelinia a aplicat un proiect la Fondul Ecologic Naţional care a fost acceptat spre finanţare, astfel construcţia apeductului va fi efectuată din sursele fondului în valoare de circa 1.200.000 lei.

Articol semnat de T. Tudorache,
şef al Departamentului Proiectare EcoExpert