EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU ZMD 5 ȘI ZMD 8:

24 Aprilie, 2019
5873 vizualizări

În perioada mai  – decembrie , compania EcoExpert a oferit consultanță de mediu proiectelor „Sistem de  management integrat  al Deșeurilor” pentru ”Zona de management a deșeurilor (ZMD) 5, Regiunea de Dezvoltare Centru” și „Zona de management a deșeurilor (ZMD) 8, Regiunea de Dezvoltare Nord” din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul României, Guvernul Suediei, Uniunea Europeană și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Obiectivele principale ale proiectelor este îmbunătățirea serviciilor publice locale în localitățile zonelor de studiu și implementarea colectării deșeurilor pentru întreaga populației din zonă, reducerea impactului negativ asupra mediului ce provine de la depozitele neconforme existente, implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile în zona urbană și extinderea acesteia pe măsura dezvoltării sistemului prin creșterea gradului de responsabilitate a locuitorilor privind valorificarea deșeurilor.

Sistemul de management integrat al deșeurilor  din ZMD 5 este amplasat pe teritoriul administrativ a raioanelor Ungheni, Nisporeni și Călărași (în total 80 APL-uri din care 4 în mediu urban și respectiv 76 mediu rural) și cuprinde:

 • colectarea tuturor deșeurilor reziduale și a deșeurilor din construcții și demolări de la populația atât din zona urbană, cât și din mediul rural;
 • colectarea separată a deșeurilor reciclabile din zona urbană și rurală;
 • transportul și transferul deșeurilor la instalațiile de gestionare a deșeurilor și realizarea unei stații de transfer în satul Nișcani pentru raionul Călărași;
 • colectarea separată a deșeurilor verzi din zona urbană și compostarea acestora la stația de compostare din Florițoaia Veche;
 • sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat în două stații de sortare de la Nisporeni și Florițoaia Veche;
 • depozitarea deșeurilor care nu sunt valorificate la depozitul regional din Florițoaia Veche;
 • închiderea gunoiștii existente din Nișcani.

Sistemul de management integrat al deșeurilor  din ZMD 8 este amplasat pe teritoriul administrativ al raioanelor Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița (în total 103 APL-uri din care 8 în mediu urban și respectiv 95 mediu rural) cuprinde:

 • colectarea deșeurilor municipale atât din zona urbană, cât și din mediul rural;
 • colectarea separată a deșeurilor reciclabile din zona urbană și rurală;
 • transportul și transferul deșeurilor la instalațiile de gestionare a deșeurilor și realizarea a două stații de transfer a deșeurilor menajere în Edineț și Briceni cât și o stație de transfer pentru deșeurile reciclabile la Dondușeni;
 • colectarea separată a deșeurilor verzi (vegetale) din zonele urbane și compostarea acestora la stația de compostare din Dondușeni;
 • sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat la stația de sortare din Edineț;
 • depozitarea deșeurilor nevalorificate la depozitul regional din Dondușeni;
 • promovarea compostării individuale.

Pentru ambele proiecte au fost efectuate lucrări și coordonări în baza Legii nr.86 din 29 mai 2014 „Privind Evaluarea Impactului asupra Mediului” în vederea obținerii acordurilor de mediu.

Activități desfășurate în cadrul contractului:

 • Prezentări ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Cererea detaliată de evaluare prealabilă a activității planificate;
 • Proiectul programului de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Acordarea asistenței în vederea informării populației cu privire la proiectul programului;
 • Evaluarea impactului asupra mediului;
 • Acordarea asistenței în vederea informării populației cu privire la evaluarea impactului asupra mediului;
 • Acordarea asistenței pentru desfășurarea consultațiilor publice care au avut loc în localitățile vizate în perioada 22.11. – 02.12.;
 • Acordarea asistenței pe toată perioada contractului în vederea obținerii avizelor, acordurilor de mediu eliberate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Inițiatori ai activității planificate:

 • Zona de Management a Deșeurilor 5 – Consiliul Raional Ungheni;
 • Zona de Management a Deșeurilor 8  – Consiliul Raional Dondușeni.

Vezi și alte proiecte:

AUDIT DE MEDIU, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE A...

În perioada 24 martie -7 aprilie, compania EcoExpert a elaborat Studiul de Audit de Mediu, Sănătate şi Securitate al Întreprinderii cu Capital Străin „Beton-Lux...

vezi detalii

PLAM PENTRU SATUL CHETROSU, DROCHIA

În perioada 1-30  septembrie EcoExpert a elaborat Planul Local de Acţiuni de Mediu pentru localitatea Chetrosu, r. Drochia la comanda primăriei satului Che...

vezi detalii