PROIECTUL DE DESHIDRATARE A NĂMOLULUI DIN BAZINELE PRIMARE DE LA STAŢIA DE EPURARE A OR. CHIŞINĂU PRIN METODA GEOTUBE®:

22 Aprilie, 2019
6012 vizualizări

Compania EcoExpert a elaborat Compartimentul Protecţia Mediului Înconjurător al proiectului „Deshidratarea Nămolului la Staţia de Epurare a mun. Chişinău cu utilizarea Metodei Geotube”. Proiectul a primit aviz pozitiv de la Expertiza Ecologică de Stat. Iniţiativa presupune deshidratare a nămolului din bazinele primare de la staţia de epurare a or. Chişinău prin metoda Geotube®.

saci
GEOTUBE BAGS
Imagini pentru pompele utilizate la geotube
PUMPS USED IN GEOTUBE TECHNOLOGY

Vezi și alte proiecte:

PROIECTAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ...

Compania EcoExpert a întocmit proiectul de execuţie a reţelei de apeduct al satului Gornoe, Străşeni la comanda ONG Gura Văii. Proiectul a fost compus din toate...

vezi detalii

SCHEMA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZAR...

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August  pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de a...

vezi detalii