Proiecte din categoria - Proiectare tehnică:

Proiectul în cauză prevede elaborarea desenelor de execuție și devizului de cheltuieli pentru construcția turnului de apă, a stației de epurare, a rețelei de apeduct și canalizare în sat. Enichioi, r-nul Cantemir”.

24 Aprilie, 2019
3683 vizualizări

Studiul a de fezabilitate  are ca scop principal determinarea variantelor optime din punct de vedere economic și ecologic pentru dezvoltarea sistemului de canalizare și epurare a apelor poluate din or. Strășeni.

24 Aprilie, 2019
3037 vizualizări

EcoExpert a pregătit proiectul pentru schema detaliată  de alimentare cu apă a unui teritoriu din satul Peresecina, raionul Orhei. Următoarea etapă constă în elaborarea rețelei de canalizare pentru aceeași așezare, bazată pe schema de alimentare cu a...

23 Aprilie, 2019
3180 vizualizări

Proiectul în cauză prevede elaborarea desenelor de execuţie şi devizul de cheltuieli pentru construcția turnului de apă, a stației de epurare, a rețelei de apeduct și canalizare în s. Țolica și Bobocica, r-nul Cantemir”.ELABORAREA PROIECTULUI DE EXECUȚIE...

23 Aprilie, 2019
3352 vizualizări

EcologieExpert S.R.L. a realizat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Centru  elaborarea Proiectului de Execuție pentru Magistrala de apeduct a 12 localități din Ungheni. În cadrul proiectului a fost construită stația de tratare a apei cu pro...

23 Aprilie, 2019
3259 vizualizări