Proiecte din categoria - Proiectare tehnică:

Studiul de fezabilitate este inițiat la cererea Primăriei comunei Risipeni ce prevede alternative de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare pentru localitățile Risipeni și Bocşa.

23 Aprilie, 2019
7016 vizualizări

Proiectul în cauză prevede elaborarea desenelor de execuție și elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea rețelei de canalizare și construcția a două stații de pompare în s. Ciopleni, r-nul Criuleni”. Lungimea traseului de canalizare este...

23 Aprilie, 2019
5998 vizualizări

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi a devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de apeduct şi construcţia unui Turn de apă de tip “Рожновсково” în s. Glinjeni, r-nul Făleşti.Lungimea traseului de alimentare cu apă e...

23 Aprilie, 2019
5993 vizualizări

Elaborarea Proiectului de Execuție „Proiectarea rețelei de apeduct în s. Lucăşeuca, com. Selişte r-ul Orhei ” a fost realizat de către compania Ecologie Expert. Obiectul include proiectarea a 10,4 km de apeduct cu curgere gravitațională și 1,5 km rețele s...

23 Aprilie, 2019
5882 vizualizări

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea reţelei de canalizare şi construcţia staţiei de epurare în s. Vălcineţ, r-nul Călăraşi. Lungimea traseului de canalizare este de 1,3km...

23 Aprilie, 2019
6077 vizualizări