Proiecte din categoria - Proiectare tehnică:

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie precum și a devizului de cheltuieli pentru construcţia reţelei de apeduct în zona de nord-est a s. Bardar, r-nul Ialoveni. Lungimea traseului de apeduct proiectat este de 1,5 km.

23 Aprilie, 2019
5984 vizualizări

EcoExpert a semnat un contract cu „ASCOM GRUP” S.A. pentru elaborarea Proiectului de Execuție „Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare în Liceul Internat-Republican de Arte Plastice IGOR VIERU”.Proiectul în cauză prevede elaborarea desenelor...

23 Aprilie, 2019
6121 vizualizări

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuție, elaborarea devizului de cheltuieli pentru construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare pentru obiectele sociale din s. Ţiganca, r-nul Cantemir.

23 Aprilie, 2019
6313 vizualizări

EcoExpert SRL a semnat un contract cu GTZ (Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei), contractul prevedea elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru modernizarea şi construcţia staţiei de epurare din Duruitoarea Veche, &n...

23 Aprilie, 2019
6252 vizualizări

Potrivit studiului de fezabilitate privind alternativele de dezvoltare a sistemului de canalizare din s. Vorniceni, r. Străşeni a fost selectată alternativa optimă a sistemului de canalizare , iar proiectul detaliat a fost elaborat în consecință.

23 Aprilie, 2019
6435 vizualizări