Proiecte din categoria - Proiectare tehnică:

EcoExpert a proiectat o rețea de canalizare de 400 m pentru instituțiile sociale din localitate. Proiectul a inclus, de asemenea, proiectare stației de epurare a apelor poluate, a zonei de protecție sanitară și a rețelei de electricitate. De asemenea, s-a...

22 Aprilie, 2019
6417 vizualizări

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda ONG-ului „Solidaritate Europeană pentru Apă din Moldova” şi prevede analiza alternativelor de dezvoltare a sistemului de canalizare din s. Vorniceni, r. Străşeni. 

22 Aprilie, 2019
6147 vizualizări

După implementarea Planului Local de acţiuni pentru Mediu în s.Recea, colaborarea a continuat prin proiectarea a două stații de epurare. Una din ele are capacitatea de 4,5m3/zi  (Topas 30) pentru școala din localitatea iar a doua de 2,25 m3/zi ...

22 Aprilie, 2019
5868 vizualizări

În perioada februarie-martie a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru obiectele sociale din s. Miciurin, r. Drochia. Scopul studiului de fezabilitate a avut la bază determinarea situaţiei reale în sectorul de alimentare cu apă şi canalizar...

22 Aprilie, 2019
5757 vizualizări

La începutul anului anului Departamentul Proiectare EcoExpert a finalizat proiectul care a prevăzut conectarea sondei arteziene cu turnul de apă tip „Рожновскoго”  şi reţeaua de distribuţie cu lungimea de 191 m. Proiectul apeductului pentru 300...

22 Aprilie, 2019
6027 vizualizări