Proiecte din categoria - Proiectare tehnică:

La începutul anului anului Departamentul Proiectare EcoExpert a finalizat proiectul care a prevăzut conectarea sondei arteziene cu turnul de apă tip „Рожновскoго”  şi reţeaua de distribuţie cu lungimea de 191 m. Proiectul apeductului pentru 300...

22 Aprilie, 2019
3251 vizualizări

Compania EcoExpert a elaborat Compartimentul Protecţia Mediului Înconjurător al proiectului „Deshidratarea Nămolului la Staţia de Epurare a mun. Chişinău cu utilizarea Metodei Geotube”. Proiectul a primit aviz pozitiv de la Expertiza Ecologică de Stat. In...

22 Aprilie, 2019
3804 vizualizări

În perioada noiembrie  - ianuarie , compania EcoExpert a fost contractată de către Întovărăşirea Pomicolă "La trei iazuri" care face parte din primăria Peresecina.Ca urmare a acestei colaborări fructuoase a fost elaborat proiectul de execuţie, schema...

22 Aprilie, 2019
3331 vizualizări

EcoExpert a elaborate proiectul de execuţie “Alimentarea cu apă a satului Sătuc” primăria Pelinei din raionul Cahul. Proiectul de execuţie a fost o etapă premergătoare a unui proiect de finanţare către Fondul de Investiţii Sociale din Republica Moldova, b...

22 Aprilie, 2019
3418 vizualizări

În comun cu administraţia locală din Puţintei, r. Orhei a fost întocmit proiectul de execuţie pentru turnul de apă cu capacitatea de 25 m3 . Aprovizionarea se face din sonda arteziana aflată în partea de sud a localităţii. Proiectul a fost aprobat conform...

22 Aprilie, 2019
3265 vizualizări