Proiecte din categoria - Proiectare tehnică:

Pe data de 30 noiembrie în cadrul proiectului “Dezvoltarea reţelei de canalizare a obiectelor sociale în s. Chetrosu, Drochia” a fost începută instalarea staţiei de epurare a apelor.La staţia de epurare au fost conectate obiectele sociale din sat Liceul,...

22 Aprilie, 2019
3605 vizualizări

La comanda Unităţii de Implementare a Proiectelor Băncii Mondiale cu privire la alimentarea cu apă şi canalizare Compania EcoExpert a întocmit un şir de activităţi ca subcontractant al „Techno Consult” S.R.L. în cadrul studiului de fezabilitate pentru 67...

19 Aprilie, 2019
3502 vizualizări

„Dezvoltarea facilităţilor de alimentare cu apă şi canalizare în s. Râşcova, r. Criuleni”În lunile februarie-martie EcoExpert în încheiat un acord bilateral cu primăria Rîşcova întru determinarea obiectivelor ce ar permite construcţia reţelelor de apeduct...

19 Aprilie, 2019
3590 vizualizări

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August  pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de aprovizionare cu apă potabilă și evacuarea apelor reziduale a localităților raionului Fălești”....

19 Aprilie, 2019
3937 vizualizări

Compania EcoExpert a întocmit proiectul de execuţie a reţelei de apeduct al satului Gornoe, Străşeni la comanda ONG Gura Văii. Proiectul a fost compus din toate principiile legale şi prevederile SNIP. Reţeaua din intravilanul s. Gornoe a avut lungimea de...

19 Aprilie, 2019
4340 vizualizări