Proiecte din categoria - Proiecte de finanțare:

AECOM cu LENOCI mediu Consulting Ltd şi EcoExpert a efectuat a treia parte a auditului Lear Corporation SUA cu filiale în Republica Moldova în conformitatea cu legile HSE din Republica Moldova.

24 Aprilie, 2019
39 vizualizări

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda Primăriei sat. Cărpineni, acesta prevede alternativele de dezvoltare a sistemului de iluminare ecologică în localitalitate, iluminarea străzilor principale ale localității cu stîlpi autonomi, cea mai fezabil...

23 Aprilie, 2019
42 vizualizări

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda Primăriei comunei Risipeni ce prevede alternative de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare pentru localităţile Risipeni şi Bocşa.

23 Aprilie, 2019
41 vizualizări

Studiile de fezabilitate pentru Infrastuctura de Mediu în localităţile Solonceni, rn. Rezina şi Oneşti, rn. Străşeni urmăresc analizarea, identificarea şi prioritizarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea bună stării localităţilor în cauză, inclusiv îmb...

23 Aprilie, 2019
37 vizualizări

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda Primăriilor Manta şi Crihane Veche, Cahul şi prevede analiza alternativelor de dezvoltare a sistemului de canalizare pe baza schemelor zonelor umede construite în aceste localităţi.    &n...

22 Aprilie, 2019
23 vizualizări