Coperta studiului

În perioada aprilie – iulie 2009 Compania EcoExpert a realizat Studiul de Fezabilitate de Mediu pentru localitatea Recea, raionul Străşeni.

Scopul Studiului a constituit în determinarea situaţiei reale şi a impactului potenţial asupra mediului înconjurător a activității antropice în localitate şi determinarea principalelor probleme sociale şi de mediu. Rezultatul studiului a fost oferirea soluţiilor fezabile pentru a fi implementate de comunitate în viitor.

Elaborarea Fezabilităţii de Mediu a fost iniţiată pentru a permite ulterior dezvoltarea unui set de acţiuni concrete necesare îmbunătăţirii calităţii mediului şi infrastructurii în satul Recea, utilizând atât resursele locale disponibile cât şi alte resurse necesare implementării acestuia.

Obiectivele principale a proiectului au fost:

Elaborarea fezabilităţii mediului înconjurător, iar prin consens respectarea cerinţelor legislative naţionale în domeniul mediului şi promovarea cerinţelor Uniunii Europene. Identificarea, evaluarea şi stabilirea problemelor şi aspectelor care prejudiciază mediul înconjurător şi care pun impedimente în dezvoltarea socială, gospodăriilor individuale şi satul Recea în întregime ca elemente de infrastructură.

Un alt obiectiv este determinarea potenţialelor pericole în urma implementării proiectelor sociale, de infrastructură şi de mediu.

Formularea propunerilor pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu în localitate, pentru îmbunătăţirea calitativă a standardelor de viaţă a populaţiei prin dezvoltarea proiectelor de infrastructură.

În studiu au fost analizate aspecte ce ţin de poluarea apelor, solului, aerului, starea biodiversităţii, deşeuri, energie alternativă. De asemenea s-au examinat aspectele financiare şi investiţionale necesare, au fost elaborate şi analizate 4 alternative de alimentare cu apă a localităţii şi construirea reţelei de canalizare inclusiv schemele generale. S-a atras atenţia la aspectele de mediu, sănătate şi securitate în timpul executării lucrărilor la viitoarele proiecte de infrastructură din localitate.

Studiul de fezabilitate de mediu are 95 pagini, cuprinse şase capitole inclusiv parţi desenate.

Studiul de Fezabilitate de Mediu şi Planul Local de Acţiuni pentru Mediu al satului Recea, raionul Străşeni a fost posibil graţie implicării directe a administraţiei publice locale a satului Recea căreia în mulţumim pentru susţinerea acordată.