costesti

EcoExpert SRL a semnat un contract cu GTZ (Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei), contractul prevedea elaborarea desenelor de execuţie şi elaborarea devizului de cheltuieli pentru modernizarea şi construcţia staţiei de epurare din Duruitoarea Veche,  Costeşt,i r-nul Rişcani. A fost  prevăzută epurarea biologică ciclică cu capacitatea de 300 m3/zi în cadrul acestui proiect.