Schema reţelei de apă

Schema reţelei de apă

În perioada noiembrie 2009 – ianuarie 2010, compania EcoExpert a fost contractată de către Întovărăşirea Pomicolă „La trei iazuri” care face parte din primăria Peresecina.

Ca urmare a acestei colaborări fructuoase a fost elaborat proiectul de execuţie, schema detaliată de aprovizionare cu apă a unei regiuni a Întovărășirii Pomicole „La Trei Iazuri” care se află pe teritoriul primăriei Peresecina, Orhei.