EcoExpert întocmeşte studii şi protocoale de audit ecologic, studii de evaluare a impactului de mediu precum şi consultări cu publicul. În particular compania se axează pe sectorul de business, administraţia locală şi centrală precum şi companiile şi băncile de investiţii. Studiile şi analizele de mediu sunt o prioritate importantă pentru companie. Astfel investitorii din ţară şi de peste hotare au oportunitatea obţinerii studiilor de mediu de calitate, studiul riscurilor şi evaluarea impactului activităţilor preconizate.

EcoExpert elaborează la solicitarea clienţilor studii specifice:

  • Studii privind elaborarea şi instalarea sistemelor de energie alternativă (eoliană, solară).
  • Elaborarea studiilor de pre-fezabilitate,  fezabilitate, evaluarea impactului de mediu.
  • Întocmeşte propuneri de finanţare pentru obţinerea de granturi sau credite.

În caz de avarii, scurgeri necontrolate şi alte activităţi spontane ce ar putea genera poluarea masivă a mediului ambiant, EcoExpert propune serviciile de consultanţă la faţa locului cu iniţiative concrete de asanare a mediului precum şi planuri de asanare de durată scurtă, medie şi lungă. 

 

Vezi și alte servicii:

Standarde ISO

Standardul ISO 14001 descrie cerințele de baza ale unui sistem de management de mediu eficient ce permite îmbunătățirea continuă a performanței de mediu și conformarea cu legislația în vigoare. S...

Vezi detalii

Proiectare tehnică

Beneficiind de experiența și competența în proiectare de peste 10 ani, echipa Ecoexpert vă oferă servicii de proiectare pentru:Rezistența construcțiilor;Construcții civile;Construcții industriale și a...

Vezi detalii