EcoExpert deţine licenţă (AMMII nr.030522) în următoarele domenii de proiectare:

  • Rezistenţa construcţiilor (drumuri, piste de aviaţie, hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare, protecţia contra proceselor geologice periculoase); şi
  • Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare (sisteme interioare, reţele exterioare, instalaţii de epurare).

EcoExpert, având licenţa,  oferă şi servicii de proiectare a reţelelor inginereşti cu utilizarea celor mai noi metode în următoarele domenii: reţele de apeduct şi canalizare; alte reţele de scurgere; staţii de pompare şi epurare a apelor; rampelor de depozitare a deşeurilor; construcţii uşoare, etc.

Consultanţa de mediu propusă de către Compania EcoExpert, este o cale pentru clienţii noştri de a avea acces calitativ şi rapid în următoarele domenii:

  • Acces permanent la expertiza de calitate;
  • Managementul deşeurilor;
  • Monitoringiul aerului atmosferic;
  • Consultanţă operativă în cazuri de poluare accidentală;
  • Consultanţă la elaborarea documentaţiei tehnice referitor la obţinerea permisurilor, avizelor, şi altor documente de specialitate.