EcoExpert deţine licenţă (AMMII nr.030522) în următoarele domenii de proiectare:

 • Rezistenţa construcţiilor (drumuri, piste de aviaţie, hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare, protecţia contra proceselor geologice periculoase); şi
 • Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare (sisteme interioare, reţele exterioare, instalaţii de epurare).

EcoExpert, având licenţa,  oferă şi servicii de proiectare a reţelelor inginereşti cu utilizarea celor mai noi metode în următoarele domenii: reţele de apeduct şi canalizare; alte reţele de scurgere; staţii de pompare şi epurare a apelor; rampelor de depozitare a deşeurilor; construcţii uşoare, etc.

Compania EcoExpert oferă servicii de proiectare a reţelelor inginereşti în următoarele domenii:

 • Reţele de apeduct
 • Reţele de canalizare
 • Alte reţele de scurgere
 • Staţii de pompare
 • Staţii de epurare a apelor
 • Rampelor de depozitare a deşeurilor
 • Deponiilor şi punctelor de stocare, transportare
 • Construcţiilor uşoare
 • Sisteme de energie alternativă (eoliană, solară).