EcoExpert propune sugestii întru implementarea ideilor durabile inovative care ar avea un impact sinergic asupra economiei şi mediului. Ne focusăm asupra necesităţilor clienţilor noştri în bază de proiecte specifice complexe, fie ele mari sau mici. Din serviciile propuse putem menţiona:

 • Consultanţă de mediu;
 • Proiectare tehnică;
 • Standarde ISO 9001 şi 14001.

Compania este orientată întru implementarea proiectelor în baza componentelor de mediu cum ar fi:

 • Aer atmosferic;
 • Ape de suprafaţă şi freatice;
 • Sol şi agrochimie;
 • Biodiversitate (floră şi faună);
 • Gestionarea deşeurilor.

Există posibilitate sigură de externalizare a serviciilor de protecţie a mediului. Dacă sunteţi o companie mică, medie sau mare şi…

 • nu vă permiteţi întreţinerea unui specialist în protecţia mediului,
 • aveţi cheltuieli financiare şi de timp masive legate de rezolvarea unor chestiuni ce au legătură cu ecologia şi mediul ambiant,
 • v-aţi săturat să daţi rapoarte la autorităţile de mediu, apă, şi alte instituţii de control şi gestionare a resurselor naturale,
 • trebuie să reperfectaţi / obţineţi autorizaţii / licenţe de mediu (fântâni arteziene, cariere, gunoişti, tăieri de arbori etc.),
 • aţi fost acţionat în judecată de autorităţile statului sau terţi pe probleme legate de mediu şi resurse naturale,
 • doriţi să implementaţi sisteme de management de mediu, producţie ecologic pură,
 • schimbarea tehnologiilor,
 • importul de produse şi servicii noi în ţară,

… noi suntem compania care poate să facă acest lucru în locul DVS.