Snapshot_2013-10-02_154539

Dezvoltarea facilităţilor de alimentare cu apă şi canalizare în s. Râşcova, r. Criuleni”

În lunile februarie-martie 2010 EcoExpert în încheiat un acord bilateral cu primăria Rîşcova întru determinarea obiectivelor ce ar permite construcţia reţelelor de apeduct şi canalizare. În particular a fost elaborată schema sumară pentru reţeaua de alimentare şi canalizare, a fost estimat costul sumar de construcţie a reţelei de alimentare cu apă şi canalizare. Ulterior s-a determinat şi propus spre preîntâmpinare principalele pericole în soluţionarea şi implementarea domeniului de apeduct şi canalizare.