acum1

acum

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda Primăriilor Manta şi Crihane Veche, Cahul şi prevede analiza alternativelor de dezvoltare a sistemului de canalizare pe baza schemelor zonelor umede construite în aceste localităţi.