vorniceniiStudiul de fezabilitate este iniţiat la comanda ONG-ului „Solidaritate Europeană pentru Apă din Moldova” şi prevede analiza alternativelor de dezvoltare a sistemului de canalizare din s. Vorniceni, r. Străşeni.