bard

Proiectul în cauză a prevăzut elaborarea desenelor de execuţie precum și a devizului de cheltuieli pentru construcţia reţelei de apeduct în zona de nord-est a sat. Bardar, r-nul Ialoveni
Lungimea traseului de apeduct proiectat este de 1,5 km.