rom

Elaborarea Proiectului de Execuţie “Proiectarea reţelei de apeduct in s. Lucăşeuca, com.Selişte r-ul Orhei ” a fost realizat de către compania Ecologie Expert.
Obiectul include proiectarea a 10,4 km de apeduct cu curgere gravitaţională şi 1,5 km reţele sub presiune. Pentru transportarea apei la rezervor, aceasta este pompată în două trepte. Staţiile de pompare şi rezervorul de înmagazinare a apei dispune de teritoriu suficient pentru zona de protecţie sanitară.