Beneficiind de experiența și competența în proiectare de peste 10 ani, echipa Ecoexpert vă oferă servicii de proiectare pentru:

 • Rezistența construcțiilor;
 • Construcții civile;
 • Construcții industriale și agrozootehnice;
 • Consolidarea construcțiilor;
 • Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
 • Sisteme interioare de alimentare cu apă și canalizare;
 • Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare;
 • Instalații de pompare și epurare a apelor uzate menajere sau industriale;
 • Irigarea livezilor.

Asiguram clienților noștri reducerea costurilor investiției, mărirea siguranței și a duratei de exploatare a instalațiilor prin:

 • implementarea in proiecte a unor soluții tehnice judicios fundamentate;
 • implementarea de tehnologii și materiale moderne, agrementate sau standardizate pe plan european.

Serviciile noastre au fost testate și implementate în nenumărate lucrări de pe teritoriul țării din anul 2008 până în prezent.

See also services:

ISO Standards

Standardul ISO 14001 descrie cerințele de baza ale unui sistem de management de mediu eficient ce permite îmbunătățirea continuă a performanței de mediu și conformarea cu legislația în vigoare. S...

More details

Environment consulting

EcoExpert Ltd. services represent a reliable way for our clients to manage the following areas:Environmental studies;Reports of environmental impact assessment according to the Law no. 86 of May 29, 2...

More details