DEIM PENTRU STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIU STRĂȘENI:

03 August, 2021
2018 vizualizări

Elaborarea documentației de evaluare a impactului asupra mediului (DEIM) pentru Stația de epurare a apelor uzate din municipiu Strășeni. 

Beneficiarii direcți care vor avea o dezvoltare socială prin realizarea acestui proiect sunt cei 25.000 locuitori ai orașului Strășeni și satul Făgureni.  Beneficiari indirecți sunt localitățile amplasate de-a lungul râului Bîc dar și personalul antrenat în perioada investițională. 

Obiectivele de bază ale proiectului sunt:

  • Extinderea rețelei de canalizare în orașul Strășeni cu peste 54km;
  • Construcția a 3,2 km conducte de canalizare sub presiune;
  • Reabilitarea rețelelor de canalizare existente în orașul Strășeni;
  • Reabilitarea stației principale de pompare a apelor uzate (SPPAU);
  • Construirea unei noi stații de epurare (SEAU) în orașul Strășeni.

Vezi și alte proiecte:

AUDIT DE MEDIU, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE A...

În perioada 24 martie -7 aprilie, compania EcoExpert a elaborat Studiul de Audit de Mediu, Sănătate şi Securitate al Întreprinderii cu Capital Străin „Beton-Lux...

vezi detalii

PLAM PENTRU SATUL CHETROSU, DROCHIA

În perioada 1-30  septembrie EcoExpert a elaborat Planul Local de Acţiuni de Mediu pentru localitatea Chetrosu, r. Drochia la comanda primăriei satului Che...

vezi detalii