PLAN DE SIGURANȚĂ A APEI PENTRU SISTEMUL PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APĂ A SATULUI ȘERPENI, RAIONUL ANENII NOI:

24 Aprilie, 2019
8722 vizualizări

Localitatea are un sistem de aprovizionare cu apă potabilă și deservește 960 gospodării. Una din cerințele de bază pentru un sistem de alimentare cu apă este asigurarea unei ape sigure din punct de vedere chimic și microbiologic pentru a proteja sănătatea consumatorului. Poluarea  microbiană sau chimică a apei poate produce efecte adverse asupra sănătății, inclusiv apariția epidemii. Pentru a preveni acest lucru este necesară o evaluare detaliată a sistemului de alimentare cu apă și identificare locurilor unde este posibilă o poluare secundară a apei, astfel poate fi creat un mecanism eficient de prevenire a poluării. Pentru aceasta,  este absolut necesar întocmirea unui Plan de Siguranță a Apei (PSA) care se bazează pe o evaluare generală a riscului și a managementului  riscului cu privire la acțiunile necesare în cadrul unui sistem de aprovizionare cu apă, de la etapa inițială  și până în casele consumatorilor. Această abordare a fost inițiată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care a întocmit primul Ghid privind planurile de siguranța a apei potabile, experiența fiind preluată ulterior și  de Comisia Europeană. În Republica Moldova s-a ținut cont de această experiență internațională, aplicând recomandările OMS și abordările utilizate de statele europene în stabilirea metodologiei PSA, fiind elaborat Ghidul Național privind elaborarea PSA, aprobat prin ordinul comun al Ministerelor Sănătății și Mediului nr. 609/65 din 21 iulie 2017 (Monitorul Oficial din 01.12.2017, Nr. 421-427     art Nr : 2078) 

Vezi și alte proiecte:

AUDIT DE MEDIU, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE A...

În perioada 24 martie -7 aprilie, compania EcoExpert a elaborat Studiul de Audit de Mediu, Sănătate şi Securitate al Întreprinderii cu Capital Străin „Beton-Lux...

vezi detalii

PLAM PENTRU SATUL CHETROSU, DROCHIA

În perioada 1-30  septembrie EcoExpert a elaborat Planul Local de Acţiuni de Mediu pentru localitatea Chetrosu, r. Drochia la comanda primăriei satului Che...

vezi detalii