Proiecte din categoria - Consultanță de mediu:

Studiul de fezabilitate a fost solicitat de comuna Mereni, Anenii Noi. Acest studiu analizează detailat sistemul de management a deșeurilor solide, luând în considerare creșterea posibilă a volumului de deșeuri generate de către populație conform previziu...

24 Aprilie, 2019
4263 vizualizări

Studiul de fezabilitate a fost solicitat de către primăria satului Roșcani cu scopul de a soluționa o problemă importantă la nivel local și anume deșeurile menajere. Studiul are ca obiectiv propunerea soluțiilor viabile din punct de vedere tehnic, economi...

24 Aprilie, 2019
3807 vizualizări

Studiul de fezabilitate este iniţiat la comanda ONG-ului „Solidaritate Europeană pentru Apă din Moldova” şi prevede analiza alternativelor de dezvoltare a sistemului de sanitație în Bazinul Nîrnova.

24 Aprilie, 2019
3519 vizualizări

Scopul studiului a fost determinarea situației actuale și potențialul impact asupra mediului și activităților de justificare în privința problemelor de mediu și sociale. Studiul de fezabilitate a fost inițiat pentru a permite dezvoltarea continuă a unui s...

23 Aprilie, 2019
3496 vizualizări

EcoExpert a oferit consultanță în domeniul dreptului mediului, la cererea primăriei Văleni, privind fundamnetarea aspectelor juridice și normative ale actualei legislații de mediu și a elaborat planul local  de acțiune ecologică, centrat pe protecția...

23 Aprilie, 2019
3763 vizualizări