Proiecte din categoria - Consultanță de mediu:

Planul de Siguranță a Apei în comuna Cărpineni a fost elaborat în baza unui exercițiu de identificare a pericolelor asupra calității apei potabile furnizate către consumatorii din satul Cărpineni, precum și evaluării riscurilor, identificării măsurilor ne...

24 Aprilie, 2019
5148 vizualizări

Localitatea are un sistem de aprovizionare cu apă potabilă și deservește 960 gospodării. Una din cerințele de bază pentru un sistem de alimentare cu apă este asigurarea unei ape sigure din punct de vedere chimic și microbiologic pentru a proteja sănătatea...

24 Aprilie, 2019
5499 vizualizări

În perioada mai  – decembrie , compania EcoExpert a oferit consultanță de mediu proiectelor „Sistem de  management integrat  al Deșeurilor” pentru ”Zona de management a deșeurilor (ZMD) 5, Regiunea de Dezvoltare Centru” și „Zona de manageme...

24 Aprilie, 2019
4937 vizualizări

Beneficiar:„Iancost-Agro” SRL.

24 Aprilie, 2019
4690 vizualizări

Beneficiar: Biroul pentru Cooperare și Dezvoltarea a Germaniei (GIZ)Beneficiar: Primăria orașului Șoldănești; Ecologie-Expert a elaborat documentul „Evaluarea Impactului asupra Mediului” pentru proiectul „Centrul Inter-comunitar de Management al...

24 Aprilie, 2019
4677 vizualizări