ELABORAREA PROIECTULUI DE EXECUŢIE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE IN S. ȚOLICA ȘI BOBOCICA R. CANTEMIR:

23 Aprilie, 2019
4215 vizualizări

Proiectul în cauză prevede elaborarea desenelor de execuţie şi devizul de cheltuieli pentru construcția turnului de apă, a stației de epurare, a rețelei de apeduct și canalizare în s. Țolica și Bobocica, r-nul Cantemir”.

Snapshot_2014-01-15_120507
ELABORAREA PROIECTULUI DE EXECUȚIE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ÎN S. ȚOLICA ȘI BOBOCICA R. CANTEMIR

Vezi și alte proiecte:

PROIECTAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ...

Compania EcoExpert a întocmit proiectul de execuţie a reţelei de apeduct al satului Gornoe, Străşeni la comanda ONG Gura Văii. Proiectul a fost compus din toate...

vezi detalii

SCHEMA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZAR...

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câștigătoarea tenderului din 6 August  pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de a...

vezi detalii